загрузка...

Зарубіжна література 7 клас

Літературні балади

 

ФРАНСУА ВІЙОН (1431 чи 1432 — після 1463)

 

БАЛАДА ПРИКМЕТ

 

Я знаю — мухи гинуть в молоці,

Я знаю добру і лиху годину,

Я знаю — є співці, сліпці й скопці,

Я знаю по голках сосну й ялину,

Я знаю, як кохають до загину,

Я знаю чорне, біле і рябе,

Я знаю, як Господь створив людину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

С. Бурдон. Жебраки. Фрагмент

Я знаю всі шляхи й всі манівці,

Я знаю небо щастя й сліз долину,

Я знаю, як на смерть ідуть бійці,

Я знаю і чернички спідничину,

Я знаю гріх, але грішить не кину,

Я знаю, хто під течію гребе,

Я знаю, як в бочках скисають вина,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Невідомий фламанський автор.

Богемне життя на околиці Парижа

Я знаю — коні є і є їздці,

Я знаю, скільки мул бере на спину,

Я знаю, хто працює без упину,

Я знаю сну й пробудження хвилину,

Я знаю Рим і як він всіх скубе,

Я знаю і гуситську всю провину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Я знаю палац — знаю і хатину,

Я знаю цвіт, і плід, і соб-цабе,

Я знаю смерть, і знаю домовину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Переклад з французької ЛПервомайського

 

 

•  Що поет повідомляє про свій життєвий досвід?

Що з цього досвіду є звичайним і загальновідомим? Чи допоміг йому досвід краще себе зрозуміти?

•  Хто намальований на картині?

•  Чим займаються ці люди?

•  Що зображено на задньому плані?

•  Як поет говорить про вірність собі? Які протиставлення він вживає в оповіді про своє життя?

•  Як художник передав обездоленість людей?

•  Які кольори переважають на картині?

• Які художні образи розкривають тему владарювання і тяжкої праці? Вони поєднуються чи протиставляються?

•  Назви протиставлення. Як вони подані в тексті? Які образи говорять про тривалість людського життя?

Запитання і завдання

Спостереження

Прочитай «Баладу прикмет».

Зверни увагу на музикальний ритм цього твору. Він мінорний (сумний) чи мажорний (веселий)?

У Середні віки балада супроводжувалася танцювальною мелодією. Яким міг би бути, за твоїм уявленням, музичний супровід цієї балади сьогодні?

Знайди у творі слова і вислови, які протиставляються. З якою метою?                   

Особливості поетичної мови

Вірш відрізняється від прози римою і ритмом.

Рима (грец. — співмірність) — співзвучність закінчень слів у віршових рядках, яка охоплює останній наголошений голосний і наступні за ним звуки. Рима надає поетичному мовленню мелодійності, створює віршовий ритм і пов’язує віршові рядки між собою.

Ритм (грец. — розмірність) — повторюваність через рівні проміжки часу певних одиниць (рухів, звуків та ін.). Ритм утворюється чергуванням довгих і коротких складів, їхньою кількістю, наголошеністю чи ненаголошеністю. Поетичний ритм створює емоційну напруженість і підсилює виразність мови.

За розміщенням рим у поетичному творі розрізняють суміжне римування, коли римуються перший та другий рядок, а третій — з четвертим (аабб); перехресне — коли перший рядок римується з третім, а другий — з четвертим (абаб); кільцеве римування, коли римуються перший рядок з четвертим, а другий — з третім (абба).

Аналіз

Ознаки балади

Скільки строф у цій баладі? Скільки рядків у першій строфі? А в другій? А в останній?

З першої строфи випиши слова, які закінчують рядок. Визнач риму.

Знайди рядок, який постійно повторюється. Як називається така форма повторення? Яку думку підкреслює поет у приспіві?

Наведи приклади створення протилежних образів, які відображують багатогранність і суперечливість буття. Що надає віршовому рядку особливої енергійності?

Поясни, яку роль відіграють вжиті в тексті антитеза, анафора, епіфора. Чи надають вони емоційності й композиційної стрункості твору? Чи вдалося завдяки їм досягти завершеності думки?

Філософія життя

Знайди слова і вислови, завдяки яким поет створив враження невигаданості, справжності своєї історії. Яких сторін життя людини (приватного, професійного, політичного, суспільного) торкається поет?

Чи є новою для тебе думка Війона про складність і суперечливість кожної людини? Тобі подобається, що поет звертається до здорового глузду людини, щоб переконати й слухача у власній слушності? Чи можна вважати цю баладу філософською?

Строфа (грец. - поворот, зміна, коло) поєднання кількох віршових рядків спільним римуванням, інтонацією, ритмічно завершена частина твору.

Анафора - повторення слова, звуків або синтаксичних конструкцій на початку віршових рядків або строф. Епіфора повторення в кінці віршових рядків або строї] однакових слів, висловів чи звукосполучень з метою посилення виразності та мело дійсності мови.

Розвиток мовлення

Користуючись текстом балади Ф. Війона і поданами ілюстраціями, усно змалюй портрет людини, що жила в Середні віки.

Якими були її переконання?

Що в її образі близьке нам?

Узагальнення

Яким постає життя людини в баладі французького поета Франсуа Війона?

Знайди в тексті ознаки балади. Яких ознак у ній немає? Яке враження створює балада?

Творчий проект

Обери тему балади (кохання, захист інтересів, долання перешкод).

До кого буде звернена балада, кому адресована? Які висновки зробить герой? Обери ритм і римування, наслідуючи Франсуа Війона. Збережи загальну гумористичну інтонацію середньовічного поета.

Запиши свій текст у зошит. Це й буде третій розділ твого літературного твору.

загрузка...
загрузка...