загрузка...

Уроки зарубіжної літератури 9 клас

УРОК № 28

 

Тема. Тематична атестація № З.

Мета: контроль знань та умінь учнів за темою «Література XVIII ст. Просвітництво»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів; готувати учнів до незалежного зовнішнього оцінювання.

Обладнання: картки із завданнями. Тип уроку: урок контролю.

 

ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

 

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) XVI ст.;

б) XVII ст.;

в) XVIII ст.;

г) XIX ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

3. а) Д. Дефо;

4. б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Г. Гейне.

5. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім'я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»;

б) «Герман і Доротея»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Фауст».

6. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства;

б) проблема життя і смерті;

в) людина та її призначення на землі;

г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

7. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

8. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина — вінець творіння»;

б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

в) «Майбутнє прекрасне»;

г) «От тепер можна і помирати!»

9. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

10. а) багатства;

11. б) кохання;

12. в) нових знань, істини;

13. г) влади.

14. Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

15. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

16. а) комедія;

17. б) трагедія;

в) драма;

г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

18. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «довершений витвір»;

б) «окраса Всесвіту»;

в) «смішний божок землі»;

г) «тварина із тварин».

Завдання на встановлення відповідності

19. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їх символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;

б) сцени з Маргаритою;

в) «Вальпуржина ніч»;

г) «Авербахів склеп»;

1) випробування Фауста розвагами;

2) випробування Фауста вином;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

4) випробування Фауста коханням. (аЗ, 64, в1,г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

20. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,— це... (енциклопедія). Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

21. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, хто такі просвітники: а) університетські викладачі;

б) ті, хто видавав і друкував книги;

в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;

г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з'являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи;

б) енциклопедії;

в) драми;

г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете:

а) акмеїстів;

б) символістів;

в)дадаїстів;

г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»;

б) «окраса Всесвіту»;

в) «довершений витвір Бога»;

г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили один одного;

б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

в) Фауст кидає Маргариту;

г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської... Погано він живе! Не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст;

б) Архангел;

в) Бог;

г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

8. а) вона відьма;

9. б) вона невинна, щира;

10. в) вона не вірить у нечисту силу;

11. г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

12. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) наприкінці XII ст.;

б) наприкінці XVI ст.;

в) на початку XIV ст.;

г) у ХVII ст.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

а) культ розуму, науки;

б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;

в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму,

г) культ не високоморальної, а сильної людини;

д) прославлення монархізму та релігії;

е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:

а) «Розбійники»;

б) «Іфігенія в Тавриді»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Марія Стюарт»;

д) «Прометей»;

е) «Орлеанська діва».

1. Й. Ґете;

2. Ф. Шіллер. (16, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є...» (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

 

III. Домашнє завдання

 

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці XVIII— початку XIX ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.

загрузка...
загрузка...