загрузка...

УСІ УРОКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 8 КЛАС

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

ВСТУП

  УРОК № 1. Тема. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва

  УРОК № 2. Тема. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі, їх взаємодія і взаємовпливи. Веди як пам’ятка світової літератури

  УРОК № 3. Тема. Біблія як історико-літературна пам'ятка світової культури. легенди Старого Заповіту

  УРОК № 4. Тема. Новий Заповіт. Мудрість та повчальність євангельських притч

  УРОК № 5. Тема. Розвиток мовлення. Написання творчої роботи на тему «Біблійні сюжети у віршах російських поетів»

  УРОК № 6. Тема. Коран — священна книга ісламу

  УРОК № 7. Тема. Тематична атестація № 1

ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ

  УРОК № 8. Тема. Антична література — вихідна основа європейських літератур

  УРОК № 9. Тема. Міф як основа і джерело сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури

  УРОК № 10. Тема. Гомер — легендарний засновник європейської літератури

  УРОК № 11. Тема. Поема Гомера «Іліада». Читання уривків «Заспів», «Щит Ахілла»

  УРОК № 12. Тема. Читання та аналіз уривка «Двобій Ахілла з Гектором»

  УРОК № 13. Тема. Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна. РМ. Складання характеристики літературного героя. Гуманістичний пафос «Іліади»

  УРОК № 14. Тема. Поема Гомера «Одіссея». Пригодницький, казковий і побутовий елементи поеми

  УРОК № 15. Тема. Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в образі Одіссея

  УРОК № 16. Тема. Тематична атестація № 2

  УРОК № 17. Тема. Давньогрецька лірика та її особливості. Творчість Тіртея

  УРОК № 18. Тема. Творчість Архілоха — засновника ямбічного жанру

  УРОК № 19. Тема. Любовна лірика Сапфо

  УРОК № 20. Тема. Життєствердна лірика Анакреонта

  УРОК № 21. Тема. «Сильніше зброї — сила слова». Виразне читання напам’ять віршів античних поетів

  УРОК № 22. Тема. Давньогрецький театр та його особливості

  УРОК № 23. Тема. Есхіл як видатний давньогрецький драматург

  УРОК № 24. Тема. Поема Вергілія «Енеїда» як літературна обробка легенди про троянця Енея — засновника Рима

  УРОК № 25. Тема. Творче наслідування Вергілієм поем Гомера «Іліада» та «Одіссея»

  УРОК № 26. Тема. Квінт Горацій Флакк — один із найвидатніших поетів римської літератури. Ода «До Мельпомени» як початок традиції підбиття поетом підсумку свого творчого шляху

  УРОК № 27. Тема. Публій Овідій Назон — видатний римський поет. Збірка Овідія «Сумні елегії»

  УРОК № 28. Тема. Поема Овідія «Метаморфози» та її міфологічна основа

  УРОК № 29. Тема. Урок позакласного читання. Овідій «Метаморфози» («Потоп», «Філемон та Бавкіда»)

  УРОК № 30. Тема. Тематична атестація № 3

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  УРОК № 31. Тема. Середньовіччя як історична та культурна доба

  УРОК № 32. Тема. Середньовічна китайська поезія. Лірика Лі Бо (701—762 рр.)

  УРОК № 33. Тема. Лірика китайського поета Ду Фу (712—770)

IІ семестр

  УРОК № 34. Тема. Особливості персько-таджицької поезії

  УРОК № 35. Тема. Рудакі як засновник персько-таджицької літератури (860-941 рр.)

  УРОК № 36. Тема. Оспівування жінки та кохання в ліриці Гафіза

  УРОК № 37. Тема. Омар Хайям — корифей персько-таджицької лірики (1048-1133 рр.)

  УРОК № 38. Тема. Урок виразного читання. «Маленькі поеми» Омара Хайяма

  УРОК № 39. Тема. Урок розвитку мовлення. Написання власних рубаї

  УРОК № 40. Тема. Середньовічна європейська лірика. Творчість провансальських трубадурів

  УРОК № 41. Тема. Поезія Бертрана де Борна (1140—1215 рр.)

  УРОК № 42. Тема. Лірика вагантів

  УРОК № 43. Тема. «Пісня про Роланда» — французький героїчний епос. Історична правда та вигадка в поемі

  УРОК № 44. Тема. Роланд — головний герой епосу. Карл як ідеал державної мудрості. Зрадник Ганелон — антипод Карла і Роланда

  УРОК № 45. Тема. Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» — філософсько-художній синтез середньовічної культури

  УРОК № 46. Тема. «Божественна комедія»: подорож до Пекла

  УРОК № 47. Тема. «Рай»: «любов, що водить сонце й зорні стелі»

  УРОК № 48. Тема. Тематична атестація № 4

ЗЛЕТ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ В ЛІТЕРАТУРІ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

  УРОК № 49. Тема. Особливості культури і мистецтва доби європейського Відродження

  УРОК № 50. Тема. Франческо Петрарка — видатний італійський поет-гуманіст. Оспівування кохання в «Книзі пісень»

  УРОК № 51. Тема. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів у «Книзі пісень» Петрарки

  УРОК № 52. Тема. Мігель де Сервантес Сааведра — автор роману «Дон Кіхот»

  УРОК № 53. Тема. Мандри Дон Кіхота в пошуках справедливості

  УРОК № 54. Тема. Романтизм Дон Кіхота та твереза розсудливість Санчо Панси

  УРОК № 55. Тема. Дон Кіхот — вічний образ всесвітньої літератури

  УРОК № 56. Тема. Розвиток мовлення. Написання листа літературному герою. лист Дон Кіхоту

  УРОК № 57. Тема. Підсумковий урок за темою «Література Відродження»

  УРОК № 58. Тема. Тематична атестація № 5

  УРОК № 59. Тема. В. Шекспір — геніальний англійський драматург і поет доби Відродження

  УРОК № 60. Тема. Трагедія В. Шекспіра «Гамлет». Історія створення трагедії

  УРОК № 61. Тема. «Что ему Гекуба, что он Гекубе..?»

  УРОК № 62. Тема. «Бути чи не бути?»

  УРОК № 63. Тема. «Повесть бесчеловечных и кровавых дел...» Трагічний фінал п'єси «Гамлет»

  УРОК № 64. Тема. Гамлет — вічний образ світової літератури

  УРОК № 65. Тема. Філософська проблематика трагедії Шекспіра «Гамлет»

  УРОК № 66. Тема. Синтез гуманістичного та трагічного світосприйняття у сонетах В. Шекспіра

  УРОК № 67. Тема. Заглиблення в людську психологію, поетизація людини та краси її почуттів, оспівування кохання й дружби в сонетах Шекспіра

  УРОК № 68. Тема. Урок позакласного читання. Ствердження величі та краси справжнього кохання у трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

  УРОК № 69. Тема. Тематична атестація № 6

  УРОК № 70. Тема. Підсумковий урок. «Гортаючи сторінки прочитаних книг... »

ЛІТЕРАТУРА


загрузка...
загрузка...