загрузка...

Історія зарубіжної літератури

1. Суспільні та духовні умови перебігу «північного» Відродження. Зв'язок німецького гуманізму з ідеями Реформації. Специфіка північно-європейського гуманізму.

2. Блазенська література. Сатира і моралізм у «Кораблі дурнів» Бранта.

3. Эразм Роттердамский.(1469-1536) Складові доктрини "християнського гуманізму"

4. «Похвала глупоті» як філософська сатира. Своєрідність композиції, характер сміху. Образ Морії.

5. Жанрові витоки та літературна ґенеза роману «Гаргантюа та Пантагрюель». Своєрідність хронотопу роману.

6. Сміхова стихія у романі «Гаргантюа та Пантагрюель». Реабілітація матеріально-чуттєвого світу з точки зору карнавалізації Бахтіна.

7. Ренесансні ідеї Рабле та їхнє втілення у романі.

8. Утопія та антиутопія в романі «Гаргантюа та Пантагрюель»

9а. Образність роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

9б. Гротеск и гіпербола, абсурд, алегорія в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюель»

9в. Стиль та мовна гра Рабле

10. Література іспанського Ренесансу.

11. Структ-композ особливості роману “ Дон Кіхот ”.Специфіка розгорт сюжету. Хронотоп «великої дороги»

12. Комічне та серйозне в романі.

13. Система образів Дон Кіхот

14. Проблема видимості та сутності в Дон Кіхот . Здравомисляче безумство, романні світи та їх взаємодія.

15. Утопічні імпульси Дон Кіхот.

16. Риси роману нового типу «Дон Кіхот».

17. Фото Комедії «плаща і шпаги»

18. ЛОПЕ ДЕ ВЕГА. Жанрова класифікація п'єс.

19. Загальна характеристика англійського Відродження. Періодизація літературного процесу в Англії за доби Відродження.

20. Література зрілого і пізнього Відродження. Поезія. Роман. Драма

21. Загальна характеристика творчості Шекспіра. Періодизація, естетика, ідейна складова.

22. Картина світу у сонетах Шекспіра. Образи Друга, Смаглявої Леді та ліричного героя. Лаура Петрарки і Смаглява Леді Шекспіра.

23. Загальна характеристика першого періоду творчості Шекспіра. Любовно-авантюрна комедія Шекспіра: особливості поетики та тематики.

24. Жіночі образи Шекcпір.

25. Особливості трагічної колізії та специфіка системи образів у «Ромео і Джульєтті». Ренесансний дуалізм людини. Природна сутність та офіційний статус.

26.Трагедія «Ромео і Джульєтта».

27. Філософська глибина та універсальне значення образу Гамлета. Зіткнення ідеалу та дійсності. Людина і світобудова, характер трагічної катастрофи. Проблема самовизначення героя.

28. «Гамлет».

29. «Король Лір». Притчевість трагедії. Мотив сліпоти і тема божевілля.

30. Роль блазня у шекспірівському театрі (на прикладі одного твору) типологія: клоун – простак, проф блазень, коментатор, що хгодом перетвор на філософа,

31. Бароко

32. Творчість Кальдерона як центральне художнє явище іспанського театру ХVII ст. «Життя це сон» як естетизація етико-філософських уявлень бароко про світ і людину.

33. Значення філософської метафори та символіки у драмі П. Кальдерона «Життя – це сон». Релігійно-містичне підґрунтя драми П. Кальдерона «Життя – це сон»

34. Множинність потрактувань свободи волі у драмі П.Кальдерона “Життя-це сон”. Опозиція “бути” і “здаватися” у драмі як барокова дилема.

35. Особливості комедійної творчості Кальдерона:характери та інтрига, особливості сюжетного розвитку(“Дама примара”)

36. Класицизм

37. Буало

38. Драматургія франц Класицизму. Класицист трагедія: Корнель, Расін

39. Творчість Корнеля, «Сід»

40. Расін «Андромаха»

41. «Федра»

42. Творчість Мольєра

43. «Тартюф»

44. "Дон Жуан": образ, своєрідність


загрузка...
загрузка...